Sosai Masutatsu Oyama,

The Founder of Kyokushin Karate